Krämarstan

Finnerödja Hembygdsförening och Krämarstan
I samarbete med Länsstyrelsen Örebro län bedriver Finnerödja Hembygdsförening ett projekt runt Krämarstan. Krämarstan är ett område i närheten av Finnerödja, där det i början av 1900-talet bodde Resandefolk. Under 2011 startades detta projekt genom att Länsstyrelsen fick beviljat medel från projekt Kalejdoskop. Arbetet har handlat om att samla in och nedteckna historier, för att få lokalhistorisk kunskap om platsen och människorna.

Även år 2012, har Länsstyrelsen sökt pengar för att kunna fortsätta arbetet. En arkeologisk skolutgrävning, kartering av området, samt en fortsättning på dokumenterandet av människors berättelser har genomförts. Även vandringar med kunnig guide, föreläsning och röjning av sly har bedrivits. Hembygdsföreningen ordnar skyltning, så att det ska vara lättare att förstå hur området såg ut då det bodde människor där. Idag återstår det bara grunderna efter husen.

Finnerödja hembygdsförening har även arbetat med gamla arkivhandlingar som finns i Laxå kommunarkiv. Här har man i anteckningar, protokoll och fastighetshandlingar kunnat få fram uppgifter som visar hur verkligheten såg ut. Här bekräftas sanningar och avfärdas skrönor.

Under 2015 har många nya kontakter med ättlingar och andra gett nya infallsvinklar. Nya platser har upptäckts på Krämarstans område. Under 2016 kommer alla skyltar, både gamla och nya att ge så mycket information att de blir självguidande.

Välkomna till Krämarstan, en del av finnerödjabygdens historia!


 

Nyhet! En helt ny serie artiklar om
Krämarstan skrivna av Hans-Owe Persson.

Tankar om och från
”Krämarstan på Myra”

 

Ladda hem som PDF:

Del 1. Förändringarnas sekel

Del 2. Finnerödja

Del 3. Paradistorg

Del 4. Krämarstan byggs

Del 5. Husen i Krämarstan

Del 6. Vägars påverkan

Del 7. Gustav Vasas väg

Del 8. Resandeslöjden

Del 9. Handelns lagar

Del 10. Fundering

Del 11. Kunskapsbygget

 

 


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/