Föreningen

(Ur stadgarna från 1942)
”Föreningens ändamål är att verka för att de som bo i Finnerödja ska lära sig känna och älska sin hembygd, genom att efterforska och taga hand om det i kulturhistoriskt och annat hänseende värdefulla, som Finnerödja ägt och äger.

I dessa strävanden ingår att till en hembygdsgård med namnet Finnerödja Hembygdsgård samla sådana föremål från äldre och senare tid som belysa socknens folkliv och odlingshistoria, att vårda sig om befintliga naturminnesmärken, samt att i allmänhet verka för kunskap om hembygdens historia och dess skönhetsvärden”

Föreningen idag

Finnerödja Hembygdsförening drivs av en mycket aktivt och ideelt arbetande skara Finnerödjabor. Hembygdsgården är basen i föreningens verksamhet. För att finansiera driften och öppethållandet krävs stora arbetsinsatser året runt. Duktiga och kunniga medlemmar lägger ner otroligt många obetalda arbetstimmar och skapar på så sätt en för bygden mycket värdefull samlingsplats. Här kan man träffas över både generations- och andra tillhörighetsgränser.

Lokalhistorisk och arkeologisk forskning bedrivs och många mycket intressanta uppgifter har kommit fram under senare år. Släktforskning sker i samarbete med Finnerödja-Laxå släktforskarklubb.

Historia

Finnerödja Hembygdsförening bildades officiellt 1942. Som grundare av föreningen räknas Med.Dr. Gustaf Neander. Han dog 1941, men lade grunden genom sitt stora intresse för hembygdsforskning.

På 50-talet räknades Kavelbrons komministergård som bygdens hembygdsgård men 1965 köptes det gamla skolhuset på Klockaregården vid Paradistorg och en aktiv period i föreningen inleddes med att renovera objektet. En lyckad satsning tillsammans med Skaraborgs länsmuseum.

1982 övertog föreningen skötseln av hela Klockaregården och 1997 köptes gården av kyrkan. Idag finns ca 250 medlemmar.

Styrelsen 2016

Ordinarie ledamöter:
Ordförande:Lena Gribing
Kassör: Ingela Karlsson
Vice ordförande:Eva Hermansson
Sekreterare: Marina Pettersson
Styrelseledamot: Gunnar Ekström
Styrelseledamot: Tord Blom
Styrelseledamot: Bo Henrikson

Suppleanter:
Leif Vörde
Cordula von Dolsperg
Jan Isaksson

 


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/